profile logout

články

Odborné příspěvky od českých i zahraničních autorů. Jejich autorské materiály jsou členěny tematicky.

Čeští hráči v zahraničních soutěžích, zahraničních hráči v MNBL v letech 1998 - 2012 - 2.díl

Crossan Billy
13.05.2013 - kategorie: ostatní
V následujícím textu se budu zabývat důsledky, jaké mají příchody zahraničních hráčů do MNBL a na druhé straně odchody českých hráčů do zahraničí na diváckou návštěvnost při utkáních. V porovnání s hlavními sporty, za které jsou v ČR považovány fotbal a hokej, je divácká návštěvnost při basketbalových utkáních nízká.

Čeští hráči v zahraničních soutěžích, zahraničních hráči v MNBL v letech 1998 - 2012 - 1.díl

Crossan Billy
06.05.2013 - kategorie: ostatní
Tento text je prvním ze série pětice textů zabývajících se studií, která analyzuje vliv příchodu zahraničních hráčů na český basketbal. Konkrétně jsem se ve studii zajímal o vliv, jaký mají zahraniční hráči na diváckou návštěvnost a příliv mladých basketbalistů. K tomu abych lépe porozuměl zmíněné problematice.

Mentálne zručnosti strelca

Mackulín Miro
01.05.2013 - kategorie: ostatní
Pred pár týždňami som dostal zaujímavý príspevok od mládežníckeho basketbalového trénera, v ktorom sa vyznáva, ako prežíval v detstve zápasy a úspešné strelecké pokusy svojho otca a staršieho brata. Neskôr popisuje svoje zážitky, ako hráč a v súčasnosti, ako tréner svojich zvereniek.

Víte, jaké motivační klima ve svém týmu vytváříte?

Baláková Veronika
22.04.2013 - kategorie: ostatní
Motivační klima je definováno jako situačně vyvolané psychologické prostředí určující cíle činnosti. Klima mistrovství (mastery climate) podporuje zapojování se do dílčích úkolů, podporuje tak orientaci na úkol, klima soutěžení (ego climate) podporuje orientaci na ego a za základ hodnocení volí soupeření a srovnávání.

Nácvik a trénink obranných činností s dětmi? Nebojme se toho! - 2.díl

Velenský Michael
15.04.2013 - kategorie: obrana
Příklady cvičení (MOF), resp. jejich skupin, které uvádíme dále, nejsou ve svém sledu koncipovány náhodně. Jsou sestaveny tak, aby vytvářely určitou logickou návaznost, eventuálně návaznost v didaktickém postupu. Tento postup je znázorněn na obr. 1. Východiskem se stává nácvik základního osobního obranného systému.

Nácvik a trénink obranných činností s dětmi? Nebojme se toho! - 1.díl

Velenský Michael
08.04.2013 - kategorie: obrana
Trenérům dětí, hráčů a hráček začátečnické úrovně, je asi zřejmé, že utkání a tudíž ani tréninkový proces se bez obranných činností neobejdou. Jinak a jednodušeji řečeno, jednou se s obranou začít prostě musí. Význam obranných činností pro basketbal dětí je však často vnímán pouze v aspektech charakteru sportovní hry.

Střelba – význam práce nohou - 3.díl

Ježdík Michal
01.04.2013 - kategorie: útok
Hráči vytvoří zástup, každý má míč. V oblasti vrcholu tříbodového oblouku umístíme židli nebo 2 vyšší kužele, které jsou od sebe vzdáleny přibližně 1 metr. První hráč s míčem stojí vpravo mimo kužele, v postoji čelem ke koši v širším stoji rozkročném, nohy pokrčené.

Střelba – význam práce nohou - 2.díl

Ježdík Michal
27.03.2013 - kategorie: útok
Pružné kotníkové odrazy v pohybu vpřed, ruce volně podél těla, přes různě vysoké překážky. Pružné kotníkové odrazy stranou, ruce volně podél těla, přes různě vysoké překážky. Tímto cvičením simulujeme pohyb před střelbou na slabé straně (obr. 4, foto 2). 

Střelba – význam práce nohou - 1.díl

Ježdík Michal
18.03.2013 - kategorie: útok
Podkladem pro tento článek bylo několik cvičení prezentovaných italským trenérem Marco Crespim (asistent trenéra Montepaschi Siena) na mezinárodním semináři pro trenéry mládeže, který se konal v Miláně 9. - 10. února 2013. 

Aktivace svalů hlubokého stabilizačního systému (CORE) pro basketbalisty

Kádner Petr
11.03.2013 - kategorie: ostatní
Jedním z hlavních pilířů prevence zranění a zlepšení pohybových schopností nejen u basketbalistů je dobrý stav Hlubokého stabilizačního systému (CORE – JÁDRO). Core systém zabezpečuje vzpřímené držení těla, stabilitu, správné nastavení pohybových segmentů před začátkem, v průběhu a při dokončení pohybu.

Motion offense ve vnitřním prostoru

Ježdík Michal
09.03.2013 - kategorie: útok
V literatuře a při svých pobytech v zahraničí jsem se často potkával s útočným konceptem „5 out motion offense“, který je určen hlavně pro družstva mládeže a trenéry, jejichž hráči jsou schopni hrát čelem ke koši, aniž by kdokoli z nich zahajoval útok ve  vnitřním prostoru.

Shell Drily – 2. část

Chmel Martin
27.02.2013 - kategorie: obrana
Tento článek navazuje tematicky na již publikovaný článek „Shell drily“. Spolehnout se na dobře fungující obranu může být velkou a trvalou zbraní každého týmu, který se trénování obrany pravidelně věnuje. Úspěšnou obranu můžeme praktikovat jen tehdy, když funguje jako celek.