profile logout

články

Odborné příspěvky od českých i zahraničních autorů. Jejich autorské materiály jsou členěny tematicky.

Motion offense ve vnitřním prostoru

Ježdík Michal
09.03.2013 - kategorie: útok
V literatuře a při svých pobytech v zahraničí jsem se často potkával s útočným konceptem „5 out motion offense“, který je určen hlavně pro družstva mládeže a trenéry, jejichž hráči jsou schopni hrát čelem ke koši, aniž by kdokoli z nich zahajoval útok ve  vnitřním prostoru.

Shell Drily – 2. část

Chmel Martin
27.02.2013 - kategorie: obrana
Tento článek navazuje tematicky na již publikovaný článek „Shell drily“. Spolehnout se na dobře fungující obranu může být velkou a trvalou zbraní každého týmu, který se trénování obrany pravidelně věnuje. Úspěšnou obranu můžeme praktikovat jen tehdy, když funguje jako celek.

Cvičení ke zlepšení individuální techniky přihrávání

Grepl Tomáš
19.02.2013 - kategorie: útok
Tématem příspěvku je základní basketbalový rozvoj hráče v přihrávání. Cvičení prezentovaná srbským koučem Djurovičem byla použita jako tréninkové drily pro individuální rozvoj hráčů jakékoliv věkové kategorie. Přihrávky jsou základní individuální činností každého hráče a je nezbytné na této dovednosti neustále pracovat v každé věkové kategorii.

Osobní motivace

Loibl Torsten
11.02.2013 - kategorie: ostatní
Všichni velice dobře víme, jak důležitá je motivace. Když nastane moment, kdy nám motivace chybí, přáli bychom si, aby nás někdo motivoval. Tuto osobu nazýváme „motivátor“. Pravdou je: nikdo nemůže být motivovaný někým jiným. V basketbale: žádný hráč nemůže být motivovaný trenérem.

Nácvik a trénink střelby z místa v aspektech rozvoje a kultivace herního výkonu - 3.část

Velenský Michael
04.02.2013 - kategorie: útok
Transpozice (= přenos, přenesení, přenášení) představuje důležitý pojem v integrované praxi, ale i její nedílnou součást. Transpozice znamená především nutnost zbavit se iluze, že učební proces jakékoli činnosti (dovednosti) postihuje jenom zaměřenost na pohybovou (technickou) stránku provedení.

Nácvik a trénink střelby z místa v aspektech rozvoje a kultivace herního výkonu - 2.část

Velenský Michael
28.01.2013 - kategorie: útok
Didaktické postupy v integrované praxi nepovažují stupeň osvojení techniky střelby (ostatně jakékoli jiné herní činnosti jednotlivce) za prioritní. Tím se ale nemyslí její naprostá ignorace. K nácviku způsobu provedení je třeba se neustále vracet.

Útok do zóny ve 24 vteřinách

Ježdík Michal
14.01.2013 - kategorie: útok
Vývoj basketbalu a změna pravidla z 30 vteřin na 24 pro zakončení útoku (24 vteřin oficiálních, reálně 22) nutí trenéry přehodnotit, jaké kombinace a systémy zvolit při rozhodování o útoku proti zónovým obranám.

Cvičení pro rozvoj činnosti před střelbou a techniky střelby

Rón František
10.01.2013 - kategorie: útok
Uvedené příklady cvičení se zabývají pouze jejich organizací. Nezapomínejte na korekci chyb v technice střelby, přesné určení dávkování (časový limit, počet vystřelených, počet daných košů), soutěživost ve cvičení a ztížení střelby pasivní obrannou činností.

Zvyšování specifické basketbalové rychlosti II

Ježdík Michal
31.12.2012 - kategorie: útok
Druhou částí budeme pokračovat v příkladech herních cvičení, které jsme využívali v rámci společného projektu ČBF a FIBA Europe pod názvem „Juniorka ČBF“. V závěrečné části se pokusíme shrnout teoretické zdůvodnění principu specifičnosti, který je ve světě považován za základní a rozhodující princip sportovního tréninku.

Zásady osobního obranného systému III

Ježdík Michal
29.12.2012 - kategorie: obrana
Dnešní materiál je posledním ze série tří dílů, ve kterých jsem vás chtěl seznámit s relativně uceleným pohledem na téma budování konceptu osobního obranného systému, tak jak mi ho představil trenér španělské reprezentace a Chimki Moskva Sergio Scariolo.

Zvyšování specifické basketbalové rychlosti I.

Ježdík Michal
24.12.2012 - kategorie: útok
Hra jednoho na jednoho patří k oblíbeným zábavám všech basketbalistů. Všimli jste si však, co při tom hráči dělají? Útočník se pomalu postaví za oblouk území trestného hodu, obránce mu podá míč, načež se útočník snaží různými fintami a opakovaným driblingem obejít soupeře.

Aktivace hlubokého stabilizačního systému s využitím prvků metody Roswithy Brunkovové

Engelthalerová Zdeňka
16.12.2012 - kategorie: ostatní
Tyto svaly se podílejí na udržení vzpřímeného postavení trupu vůči gravitační síle Zěmě  při chůzi, běhu, ve stojích, sedech a pohybech v těchto polohách. Jejich funkcí je udržet vůči sobě správné postavení hlavy, páteře a jejich kloubů a pánve.